Main - AI FiRST

บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีเอไอ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

บริษัท Al FiRST จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้าน AlTechnology โดยนำเอาผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขทางด้าน AI จาก Al Platform (4 Core Technologies) มาใช้ให้สอดคล้องกับลูกค้า ทั้งในส่วนของภาครัฐและ ภาคเอกชน ภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะนำเอา Al Technology เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร

เป็นผู้นำด้าน AI Technology รวมถึงสร้างความร่วมมือกับผู้นำระดับโลก พัฒนาคุณภาพชีวิตและนำไปสู่สังคม AI ในยุค 5.0

History of AI

เมื่อนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ Alan Turning ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นบิดาของทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ออกบทความวิชาการเรื่อง "Computing Machinery Intelligent" ซึ่งมีคำถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่เครื่องจักรนั้นมีสำนึก และสามารถคิดได้ นอกจากนี้ Alan Turning ยังได้เสนอทฤษฎี Turing Test ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ทดสอบความสามารถของเครื่องจักรว่าคิดได้เช่นเดียวกัยมนุษย์หรือไม่
AI 1.0 ; Expert system (ระบบผู้เชี่ยวชาญ)
ยุคเริ่มต้นของ AI 1.0 เป็นยุคที่ใช้ AI เพื่อการตัดสินใจ คือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ expert system ซึ่งพัฒนาโดย Ted Shortlifft ของมหาวิทยาลัย Stamford เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการหาคำตอบเพื่อวินิจฉัยโรคโดยอาศัยระบบฐานความรู้และพื้นฐานกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นองค์ประกอบหลักในการทำงาน
AI 2.0 ; Machines learning and Deep learning (Deep Blue)
สู่ยุคเฟื่องฟูของ Al ระบบการทำงานของ AI เริ่มใกล้เคียงกับการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ AI มีความสามารถในการประมวลผลที่ยากและเร็วขึ้น
AI 3.0 ; AlphaGo
พัฒนาต่อเนื่องจากยุค AI 2.0 สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของการทำงานก่อนหน้านั้นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมโดยมนุษย์ ปัจจุบันถือว่าเรากำลังอยู่ในยุคนี้ Google โดยบริษัท DeepMind ได้พัฒนาโปรแกรม AlphaGo เพื่อใช้ในการเล่นเกมหมากล้อมหรือเกมโกะ ซึ่งสามารถกำราบเซียนระดับ 9 Lee Sedol จากเกาหลีใต้แบบราบคาบ และปีต่อๆมา DeepMind ได้พัฒนาเวอร์ชั่นใหม่เป็น AlphaGo Zero ซึ่งเวอร์ชั่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีใครมาคอยสอนหรือป้อนข้อมูลรูปแบบการเดินหมากของเซียนโกะใดๆให้ แต่มันเรียนรู้ด้วยการฝึกกับตัวเองตั้งแต่วันแรกจนกระทั้งกลายเป็น AI เซียนโกะเบอร์หนึ่งของโลกในเวลาแค่เดือนกว่าๆ เท่านัน
AI 4.0 ; AI Generation Engine
Al FiRST ได้พัฒนาไปสู่ยุด AI 4.0 แล้วนั้นคือ Al FiRST ได้สร้าง Platform Al ขึ้นมาจากการรวบรวมเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลก มีอัลกอริทึ่มที่สามารถสร้างเป็น Al เทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้ในด้านต่างๆ และ Al First มีหน้าที่สำคัญในการนำพาทุกท่านจากยุค 3.0 ไปสู่ยุคต่อไปคือ 5.0 ในอนาคตอันใกล้นี้
AI 5.0 ; AI FiRST Co.,Ltd. บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด
AI First ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดในการนำ AI Core Technology เข้ามาขับเคลื่อนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศไทย และด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการรองรับมาตรฐานจากสถาบัน NIST (National Institute of Standards and Technology) แห่งสหรัฐอเมริกา ถือเป็นบริษัทที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ภายใต้การนำของผู้บริหารซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์

AI FiRST TEAM

4 AI Core Technology


Facial Detection and Recognition
เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า Deep Learning Algorithm ที่พัฒนาโดย Al First มีความแม่นยำเป็นอันดับสองของโลกและประมวลผลได้รวดเร็วแบบเรียลไทม์

Gesture and Object Recognition
ระบบของเราสามารถตรวจจับได้ทั้งการใส่หมวกและควันไฟ ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการแต่งกายที่มีมาตรฐานในสำนักงาน นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนเมื่อมีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก การบุกรุก และการวิ่งอย่างฉับพลัน ด้วยการจับจุดสำคัญของร่างกาย และด้วยการจับจุดสำคัญในร่างกายนี้เอง จึงทำให้สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อมีการล้ม หรือการทะเลาะวิวาท

Visual Information Structuralizing
ระบบของเราสามารถแยกแยะคุณลักษณะของสิ่งต่างๆได้ เช่น การวิเคราะห์รถยนต์บนท้องถนน ว่าเป็นรถประเภทไหน ยี่ห้ออะไร ตรวจจับได้แม้กระทั้งการคาดเข็มขัดนิรภัย หรือใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ นอกจากนี้ยังสามารถแยกลักษณะของคนที่เดินผ่าน เช่น ใบหน้า เพศ ช่วงอายุ สีเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบเฉพาะทางศาสนาและอาวุธ

Natural Language Processing
ระบบจะอ่านตามตัวอักษรที่เจอและแสดงผลลัพธ์ที่ได้เป็นการรายงานผล

Business Packages

Package 1/2 :
OPERATION MANAGEMENT SYSTEM
ระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อลดต้นทุน

ระบบบริหารจัดการเพื่อ
ลดต้นทุนให้เจ้าของกิจการ

 • ลดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล แก่แผนก OPERATION ด้วยการตรวจเช็คเวลางานที่ถูกต้องแม่นยำ
 • คำนวณการทำงานล่วงเวลา สามารถดูแลพนักงานได้อย่างทั่วถึง
 • ลดการสัมผัส เข้า-ออก ประตู
 • เพิ่มความปลอดภัย ให้พนักงานในองค์กร
 • ตรวจจับบุคคล VIP / Blacklist
Package 2/2 :
MARKETING MANAGEMENT SYSTEM
ระบบบริหารจัดการการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย

ระบบบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มยอดขายให้เจ้าของกิจการ

 • การ ใช้ FACIAL-ID ในการเก็บข้อมูล จะช่วยให้สามารถติดตามพฤติกรรมลูกค้านำข้อมูลมาต่อยอดเชิงการตลาดได้
 • สามารถ ดูข้อมูลได้แบบ REAL TIME
 • จัดแสดงค่า KPIS วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เวลาอยู่ภายในร้านค้า (HEAT-MAP)
 • นำข้อมูลไปใช้ในการจัดโปรโมชั่นในร้านสามารถรู้จัก และ เข้าใจลูกค้ามากขึ้น
 • ลดการสูญเสียลูกค้าเก่า และ เพิ่มลูกค้าประจำรายใหม่

AI Solutions

We move Thailand with our AI Core

Youtube Video

ขอบคุณที่ส่งข้อมูลมาหาเรา

เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

REFRESH

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง
ทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้อง

 • Personal Details